Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 4 and 5 Year Old Children’s Perception of Facebook Özet   PDF (English)
Rita Brito
 
Sayı 3 (2018): Yeni Medya Sayı 3/ Güz 2017 Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Küçüklerin Kitle İletişim Araçlarından Korunması Özet   PDF
Ezgi Açıkalın
 
Sayı 2 (2017): YENİ MEDYA SAYI 2 / Bahar 2017 Bilgi Açığı Hipotezi ve Yeni Medya Özet   PDF
Nurettin Güz, Hayrullah YANIK
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 Kaynak Mobilizasyonu Kuramında Sosyal Medya ile Kolektif Kimliğin Oluşturulması: “Teröre Hayır Kardeşliğe Evet” Hareketi Özet   PDF
Hasan Fürkan Çubukçuoğlu
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 News reporting on different platforms, in terms of newsgathering and distribution: Examining the case of “The Independent” Özet   PDF (English)
Çise Ayhan
 
Sayı 2 (2017): YENİ MEDYA SAYI 2 / Bahar 2017 Ortaöğretim Öğrencilerinin Facebook Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Erol İlhan, Selma Kırcı
 
Sayı 3 (2018): Yeni Medya Sayı 3/ Güz 2017 Sosyal Ağ Çağında Eşik Bekçisinin Değişen Rolü Özet   PDF
Soheil Kafiliveyjuyeh, Erol İlhan
 
Sayı 3 (2018): Yeni Medya Sayı 3/ Güz 2017 Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözetime Yönelik Algıları: Sanal Özgürlük Perdesinde Modern Kölelik Özet   PDF
İrfan CİRİT
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 Sosyal Medyada Nefret Söyleminin İnşası ve Nefret Suçlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler Özet   PDF
Remzi Bilge
 
Sayı 3 (2018): Yeni Medya Sayı 3/ Güz 2017 Tüketim Hedonizminden Gözetime Açık Bilet: HOPİ Akıllı Kart Uygulaması Örneği Özet   PDF
Gözde Şahin
 
Sayı 2 (2017): YENİ MEDYA SAYI 2 / Bahar 2017 The Use And Impact Of Words On Social Media Özet   PDF (English)
Uğur Gündüz, Nilüfer Pembecioğlu
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 Twitter ve Toplum Özet   PDF
Tolga Tellan
 
Sayı 1 (2016): Yeni Medya - Sayı: 1 / Güz 2016 Yeni Medya ve Canlı Yayınlar Özet   PDF
Muzaffer Şahin, Gökçe Şahin
 
Sayı 2 (2017): YENİ MEDYA SAYI 2 / Bahar 2017 İran İslam Cumhuriyetinde Çatışma Ortamı Olarak; Sanal Ortam Özet   PDF
Kamaladdin Nikraftar
 
Toplam 14 ögeden 1 - 14 arası