Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİ

 • Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Hakemli Akademik E-Dergi, 2016 yılından yayın hayatına başlamıştır.  İletişim ana disiplini etrafında disiplinlerarası bir yayın olarak tasarlanan dergide, iletişim ve medya çalışmaları başta olmak üzere; sosyoloji, coğrafya, antropoloji, kütüphanecilik, ekonomi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve bilişim alanlarında yapılmış yeni medya eksenli teorik ve pratik çalışmalara yer verilmektedir.
   
 • Dergide yeni medya eksenli çağdaş kuramlardan yola çıkan makalelerin yanı sıra, yeni medya ve geleneksel medyayı karşılaştıran çalışmalar da değerlendirilmektedir.
   
 • Yeni Medya Hakemli Akademik E-Dergi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.
   
 • Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.
   
 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, internet sitesi, sosyal medya kanalları, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.
   
 • Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
   
 • Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.
   
 • Yazılar, yenimedya.gazi.edu.tr adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilecektir. Dergi editörlüğünce ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemiyle iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından birisinin olumsuz olması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.
   
 • Hakemlerce istenen düzeltmelerin yapılması için, yazıyla ilgili bütün hakemlerin raporlarının gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, ardından ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda, istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. Makale takip sistemine üyelik için girilecek kullanıcı adı, yazışma adresi olarak kullanılmak üzere, mevcut e-posta adreslerinizden biri olmalıdır.
   
 • Çeviri metinleri için telif hakkı devir işlemlerinin yazar tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
   
 • Gönderilen yazıların başlıklarının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların kim tarafından dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görüldüğünden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır.
   
 • Makalelerde şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynakça.
   
 • Makalelerin, kaynakça ile birlikte 4000-7000 sözcük aralığında olması, makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.
   
 • Makaleler 150-200 kelime civarında İngilizce ve Türkçe özet yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özetlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.
   
 • Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
   
 • Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.