Sosyal Ağ Çağında Eşik Bekçisinin Değişen Rolü

Soheil Kafiliveyjuyeh, Erol İlhan

Özet


Sosyal medyanın ortaya çıkışı ile geleneksel haber merkezlerinin yapı ve işlevlerinde değişiklikler görülmeye başlanmıştır. Sosyal medya, editör ve gazetecilerin veri toplama biçimini ve bilgi akışını kontrol etme işlevlerini değişime uğratmıştır. Bu değişiklikler ile eşik bekçiliği kavramı da yeniden düşünülmesi gereken kavramlar arasına girmiştir.  

Çalışmada, en çok takip edilen 100 haber sitesi içinden seçilen 10 haber sitesi editörüne derinlemesine mülakat yöntemi uygulanarak; kuruluşlarındaki sosyal medya kullanımı, veri toplama sürecinde sosyal medyanın rolü ve içeriği denetleyen mekanizmalar hakkında toplam 10 soru yöneltilmiş, cevaplar 5 başlık altında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sosyal medyanın veri toplama modeli ve yapılanmasını nasıl değiştirdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

Çalışma sonucunda sosyal medyanın; editörlerin geleneksel rollerini etkilediği ve günümüzde en önemli haber kaynaklarından biri durumuna geldiği görülmüştür. Ayrıca, Twitter’ın haber merkezlerinin günlük çalışmalarında haber almak için en sık kullandıkları sosyal ağ olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar, geleneksel medya ile internet medyasındaki eşik bekçiliği sürecindeki en önemli farklılığın, hız, doğruluk ve güvenilirlik faktörleri olduğunu, kuruluşlarında sosyal medya içeriklerinin doğruluğunu kontrol eden bir mekanizma bulunmadığını ancak kendi bünyelerinde oluşturdukları bazı filtrelerle bu sorunu aşmaya çalıştıklarını ortaya koydular.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bakker, Piet. (2014). “Mr. Gates Returns: Curation, Community Management and Other New Roles for Journalists.” Journalism Studies 15 (5): 596–606.

Barzilai Nahon, K. (2009). Gatekeeping: A critical review. Annual Review of Information Science and Technology, 43(1), 1-79.

Barzilai-Nahon, K. Barzilai, G. (2005). “Cultured technology: The Internet and religious fundamentalism”. The Information Society, 21(1), 25-40.

Barzilai-Nahon, K. Neumann, S. (2005). Gatekeeping in Networks: A Meta-Theoretical Framework for Exploring Information Control. In Journal of Association of Information Systemes Sponsored Theory Development Workshop in ICIS, Las Vegas, 27.

Barzilai-Nahon, Karine. (2008). “Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for Exploring Information Control.” Journal of the American Society for Information Science and Technology 59 (9): 1493–1512.

Bass, A. Z. (1969). Refining THE “Gatekeeper” Concept: A UN radio case study. Journalism Quarterly, 46(1), 69-72.

Bavelas, A. (1948). A Mathematical Model for Group Structures. Human Organization 7: 16–30.

Becker, S. L. (1984). Marxist Approaches to Media Studies: The British experience. Critical Studies in Media Communication, 1(1), 66-80.

Bleske, G. L. (1991). Ms. Gates Takes Over: An Updated Version of a 1949 Case Study. Newspaper Research Journal, 12(4), 88-97.

Bro, P. ve Wallberg, F. (2014). Digital Gatekeeping: News Media Versus Social Media. Digital journalism, 2(3), 446-454.

Bro, Peter, and Filip Wallberg. (2015). “Gatekeeping in a Digital Era: Principles, Practices and Technological Platforms.” Journalism Practice 9 (1): 92–105.

Carlk, M. (2015). Gatekeeping Social Media in Today’s Newsrooms. School of Professional Studies. Gonzaga University.

Chibnall, S. (1977). Law-And-Order News: An Analysis of Crime Reporting in the British Press (Vol. 2). Routledge, 6,7,13.

Chin-Fook, L. Simmonds, H. (2013). Redefining Gatekeeping Theory for a Digital Generation. The McMaster Journal of Communication, 8.

Gieber, W. (1960). How the “Gatekeepers” View Local Civil Liberties News. Journalism Quarterly, 37(2), 199-205.

Gieber, W. (1964). News is What Newspapermen Make İt. Na, 175.

Gieber, W. and Johnson, W. (1961). The City Hall “Beat”: A Study of Reporter and Source Roles. Journalism Quarterly, 38(3), 289-297.

Harmon, M. D. (1989). Mr. Gates Goes Electronic: The What and Why Questions in Local TV News. Journalism Quarterly, 66(4), 857-863.

Lee C. S., Ma L. (2012). News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience. Computers in Human Behavior, 28, 331–339.

Lerman, K. Galstyan, A. (2008). Analysis of Social Voting Patterns on Digg. In Proceedings of the First Workshop on Online Social Networks (pp. 7-12). ACM.

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Sience; Social Equilibria and Social Change. Human Relations, 1(1), 5-41.

MacGregor, B. (1997). Live, Direct and Biased? Making Television News in the Satellite Age. London: Arnold, 49.

Mc Quail, D. Windahl, S., (1981) Communication Models ¬ for the Study of Mass Communications Longmans, 49.

McNelly, J. T. (1959). Intermediary Communicators in the İnternational Flow of News. Journalism Quarterly, 36(1), 23-26.

Mutlu, E. (1994). İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Birinci baskı. Ankara, 64.

Patton, M,Q. (1987). How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Sage Publication.

Paulussen, S. Harder, R. (2014) Social Media References in Newspapers (Facebook, Twitter and YouTube as sources in newspaper journalism), Sage publication. 542, 551.

Pearson, G. D., & Kosicki, G. M. (2017). How Way-Finding is Challenging Gatekeeping in the Digital Age. Journalism Studies, 18(9), 1087-1105.

Rivers, W. L. (1965) The Opinionmakers. Boston: Beacon Press.

Roberts, C. (2005). Gatekeeping Theory: An Evolution. Recuperado el, 8,9.

Severin, W. Tankard, J. (1994) İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev: Ali Atıf Bir, N. Serdar Sever, Kibele Sanat Merkezi, 394,395.

Shoemaker, P. (1991). Communication Concepts 3: Gatekeeping, Newbury Park. 27-32,1.

Shoemaker, P. J. and Cohen, A. A. (2006). News Around The World: Practicioners, Content and the Public. Oxford: Routledge

Shoemaker, P. J., Johnson, P. R., Seo, H., & Wang, X. (2010). Readers as Gatekeepers of Online News: Brazil, China, and the United States, 6, 57.

Sigal, L. (1973). Reporters And Officials: The Organization and Politics of Newsgathering. Lexington, MA: Heath, 20.

Snider, P. B. (1967). “Mr. Gates” Revisited: A 1966 Version of the 1949 Case Study. Journalism Quarterly, 44(3), 419-427.

Tandoc Jr, E. C. (2014). Journalism is Twerking? How Web Analytics is Changing the Process of Gatekeeping. New Media & Society, 16(4), 559-575.

Vos, Tim P. (2015). “Revisiting Gatekeeping Theory During a Time of Transition.” In Gatekeeping in Transition, edited by Tim P. Vos and Francois Heinderyckx, 2–24. New York: Routledge.

Westley, B. H. MacLean Jr, M. S. (1957). A Conceptual Model for Communications Research. Journalism Quarterly, 34(1), 31-38.

White, D. M. (1950). The “Gate Keeper”: A Case Study in the Selection of News. Journalism Bulletin, 27(4), 383-390.

Whitney, D. C., & Becker, L. B. (1982). ‘Keeping the gates’ for gatekeepers: The effects of wire news. Journalism Quarterly, 59(1), 60-65.

Williams, B. A. Delli Carpini, M. X. (2004). Monica and Bill All the Time and Everywhere: The Collapse of Gatekeeping and Agenda Setting in the New Media Environment. American Behavioral Scientist ), 1208-1230.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.