Sosyal Medya Kullanıcılarının Gözetime Yönelik Algıları: Sanal Özgürlük Perdesinde Modern Kölelik

İrfan CİRİT

Özet


Modern toplum anlayışı ile birlikte yönetilmek ve kontrol edilebilmek işlevlerinin yerine getirilmesi için, iletişim ve bilgi teknolojilerine bağımlı olan bütün toplumlar, gözetilmeye adeta mecbur bırakılmaktadır. Söz konusu gözetim, güvenlik adı altında insanlara pazarlanmakta, kaybolan bedenler kapitalist sistemin kölesi olmaktadır. Cehennem kamyonu gibi ateş yumağı halinde hızla giden küreselleşme, kontrolden çıkmak üzeredir. Statülerin yönettiği kurumsal biyografik modeller standartlaşmakta ve tek tip modele dönüşmektedir. Sosyal medya ağlarının sık kullanılmasıyla birlikte mahremiyet algıları dönüşüme uğramış, özel bilgilere kolaylıkla ulaşılabilir hale gelinmiştir. Yeni iletişim teknolojileri insanların algılarına görünmez çerçevelerle hükmeder hale gelmiştir. Sosyal medya ile boyutu değişen iletişim artık eşzamanlı, dinamik ve çift taraflı paylaşımlarla istenilenin istenildiği yerde söylenebileceği bir hale gelmiştir. İşlenmeye hazır halde kişisel bilgiler üreten sosyal medyayı aktif olarak kullananlar gözetmeye ve gözetilmeye alışır hale gelmişlerdir. Ayrıca kullanıcıların gözetmeye ve gözetilmeye yönelik davranışları ve algıları da değişmeye başlamıştır.

Bu kapsamda 616 sosyal medya kullanıcısı ile anket çalışması yapılarak bu anket sonuçları üzerinden sosyal medyayı kullanma durumları ile gözetime yönelik algıları arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Arslantaş, S. T., Binark, M., Dikmen, E. Ş., Fidaner, I. B., Küzeci, E., & Özaygen, A. (2012). Türkiye'de Dijital Gözetim. İstanbul: Alnernatif Bilişim Derneği Yayınevi.

Beck, U. (2011). Risk Toplumu. İstanbul: İthaki Yayınevi.

Bentham, J. (2008). Panoptikon Gözün İktidarı. İstanbul: Su Yayınları.

Bon, G. L. (1997). Kitleler Psikolojisi. İstanbul: Hayat Yayınevi.

Foucault, M. (2001). Ders Özetleri 1970-1982, çev. Selahattin Hilav. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Foucault, M. (2007). İktidarın Gözü, Seçme Yazılar, çev. Işık Ergüden. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A. (2008). Ulus Devlet ve Şiddet. İstanbul: Kalkedon Yayınevi.

Işık, G. (2015). Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler, Nobel Yayınevi.

Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. İstanbul: Kalkedon Yayıncılık.

Mayfield, A. (2011). What is Social Media?, iCrossing , ebook, http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_icrossing_ebook.pdf. Erişim Tarihi: 20.12.2017

Sezgin, F. (2014). Edward Snowden Olayı’nın ABD-Rusya İlişkileri Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 24-31.

Thomas, H. J. (2007). CivicparticipationandICTs, Information and Communication Technologies in Society E-living in a digital Europe, Ed. By Ben Anderson, MalcolmBrynin, Jonathan Gershung and Yoel Raban, Routledge, 175-188.

Weisgerber, C. (2009). “Teaching PR 2.0 Through The Use of Blogs and Wikis”. Communication Teacher, 23 (3): 105 – 109.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.